Privacy policy

Je deelt allerlei persoonsgegevens met Marcello Geerts B.V.. Bijvoorbeeld als je de website bezoekt of wanneer je inlogt als member. We verwerken deze persoonsgegevens zorgvuldig en willen je hier graag duidelijk over informeren.

Verwerking van gegevens

In dit Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van je gegevens en welke rechten je hebt.

 • Marcello Geerts B.V. verwerkt persoonlijke gegevens die je rechtstreeks aan mij verschaft en informatie over hoe je mijn diensten gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om mijn diensten aan jou te kunnen leveren en te begrijpen hoe je mijn diensten gebruikt, zodat ik jouw ervaring kan verbeteren en aanpassen aan jouw voorkeuren. Je persoonsgegevens kunnen we ook gebruiken om aangepaste reclame te leveren die is afgestemd op jouw interesses.
 • We maken jouw informatie intern het bedrijf beschikbaar, maar alleen aan degenen die deze informatie nodig hebben om de mijn diensten te blijven leveren of om te helpen bij jouw vragen.
 • Ik deel je persoonlijke gegevens met de autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is of om Marcello Geerts B.V. en diens gebruikers te beschermen.

Het is belangrijk dat je regelmatig controleert of er updates beschikbaar zijn voor het Privacy Statement. We kunnen naar aanleiding van wijzigingen in praktijken van Diensten of wijzigingen in het toepasselijk recht dit Privacy Statement van tijd tot tijd bijwerken.

Marcello Geerts B.V. verwerkt persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. De wettelijke basis om persoonlijke gegevens te verwerken, omvat verwerking:

 • Om onze beloften aan u te kunnen waarmaken, zoals het uitleveren van een dienst;
 • Om onze zakelijke belangen te bevorderen (bijvoorbeeld om onze relatie met u te beheren en uw ervaring met de klantendienst te verbeteren), met inbegrip van communicatie op onze websites en online platformen;
 • Om te voldoen aan wetten en wettelijke processen;
 • Met jouw toestemming (om je bijvoorbeeld directe marketing communicatie te sturen). Als je toestemming geeft, kun je deze altijd intrekken door contact met ons op te nemen - zie het gedeelte ‘Neem contact op’ van dit Privacybeleid voor meer informatie.

Verzameling van gegevens

Marcello Geerts B.V. verzamelt op verschillende manieren persoonlijke gegevens:

 • Gegevens die jij zelf rechtstreeks verstrekt
  • Wanneer je een account aanmaakt door je te registreren, vraag ik om gegevens zoals je naam, geboortedatum of e-mailadres.
  • Als je een product of betaalde dienst bestelt, vraag ik je mogelijk om je naam, adres, contactgegevens, en verzend- en betalingsgegevens om de bestelling te kunnen verwerken.
  • Wanneer je direct contact opneemt met mij, verwerk ik informatie van je om je vragen te kunnen beantwoorden, zoals je naam, contactgegevens, camera-gegevens.
 • Algemeen of commercieel beschikbare informatie of gedeelde informatie. In sommige gevallen verwerken we informatie die algemeen of commercieel beschikbaar is, waaronder informatie van sociale netwerken die je gebruikt, en combineren deze met overige informatie over jou zodat ik een beter beeld kan krijgen van jouw behoeften, interesses en voorkeuren.
 • In het kader van de diensten die ik lever kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen over jouw online activiteiten op de websites door de tijd heen en via de websites en andere online functionaliteiten en diensten van derde partijen. We kunnen voor onze diensten gebruikmaken van zorgvuldig geselecteerde analyse-diensten van externe partijen, zoals Google Analytics. De dienstverleners die deze analyse-diensten toepassen, helpen ons om uw gebruik van mijn diensten te analyseren en zo de diensten te verbeteren. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 • Voor bepaalde diensten werk ik met partners samen. Voor deze verwerkingsactiviteiten kunnen we jouw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners, zoals partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van jouw membership (zoals aanbieders van betaaldiensten en pakketbezorging). We zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of verstrekken aan derden zodat zij jouw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. We gebruiken externe dienstverleners voor website-hosting, voor betalingsverwerking, zoals Molly, voor pakketbezorgingsdiensten, zoals PostNL en voor advertenties van derden, zoals Google Ads. We sluiten zogeheten "gegevensverwerkingsovereenkomsten" met alle partijen die jouw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, zodat zij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens vertrouwelijk te houden, passende veiligheidsmaatregelen te nemen, ons op de hoogte te brengen als de beveiliging van jouw gegevens is geschonden, en om zich aan andere verplichtingen te houden om jouw privacy te beschermen.

Jouw opties

Je kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet aan mij te verstrekken, bijvoorbeeld informatie die ik vraag tijdens het registreren van je membership. In sommige gevallen kun je hierdoor bepaalde diensten slechts beperkt gebruiken. Ik doe mijn best om deze beperkingen uit te leggen wanneer we je om informatie vragen, zodat je een weloverwogen keuze kan maken.

Gebruik van gegevens

Ik gebruik de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om een door jouw gevraagde dienst te kunnen leveren;
 • Om aangepaste inhoud of gepersonaliseerde dienst te leveren op basis van jouw eerdere activiteiten met mijn diensten;
 • Om aangepaste reclame, promoties en andere aanbiedingen aan te bieden op de websites en online platformen zoals sociale media;
 • Om promoties en aanbiedingen aan te bieden via directe marketing communicatie, wanneer je mij hiervoor je afzonderlijke toestemming hebt verleend;
 • Om mijn diensten te analyseren zodat we een beter begrip van mijn klanten en noden krijgen en je de meest relevante communicatie, diensten en ervaringen kunnen aanbieden;
 • Om je mening te vragen over mijn diensten en klantenenquêtes uit te voeren, met jouw afzonderlijke toestemming waar nodig;
 • Om te voldoen aan wetten en wettelijke processen;

We gebruiken en combineren de persoonlijke gegevens die we over jou met mijn diensten verzamelen om je een betere ervaring te bieden.

Jouw rechten

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou. Je kunt ons vragen om details te verstrekken over hetgeen we hebben verzameld en je kunt ons vragen om onnauwkeurigheden te verwijderen of te corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking, het delen of overdragen van jouw persoonlijke gegevens te beperken of te begrenzen. Bovendien kun je om toegang vragen tot jouw persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld, zodat je deze voor jouw eigen doeleinden kunt gebruiken. Indien je vraagt jouw persoonlijke gegevens te verwijderen, kan dit ook tot gevolg hebben dat je geen of beperkte toegang heeft tot diensten die ik lever. Wij verwijderen geen gegevens die we vanwege wettelijke verplichtingen moeten bewaren.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw informatie serieus. Wij hebben gepaste fysieke en technische maatregelen genomen om de informatie die we verzamelen te beveiligen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om jouw informatie te beveiligen, moet je er echter rekening mee houden dat geen enkele website, internettransmissie of draadloze verbinding en geen enkel computersysteem volledig veilig is.

Bewaartermijn van jouw gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat informatie wordt vernietigd of uit onze systemen wordt verwijderd als deze niet meer nodig is.

Neem contact op

Je kunt contact met ons opnemen om jouw voorkeuren bij te werken, jouw persoonlijke informatie te corrigeren, een verzoek in te dienen of ons vragen te stellen in verband met jouw persoonlijke gegevens.

 Marcello Geerts B.V.

T.a.v. Marcello Geerts
Duinbeek 46
2134 VT Hoofddorp
Nederland

Je kunt een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende instantie indien je vindt dat onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving. Contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit in Nederland, vindt je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl